شناسه : 160054306

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات شهرستان یزد


به ریاست معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات شهرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد:به ریاست سید علی حسینی منش ،معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ومدیران آموزش وپرورش نواحی یک و دو یزد و دیگر مسئولین مربوطه جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری وششمین دوره شوراهای اسلامی شهر وروستا در محل فرمانداری یزد برگزارشدو در این جلسه درخصوص همکاری های فی مابین در دوره انتخابات سال 1400 بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :