مدیر جدید پایگاه پژوهشی میبد معرفی شد


در نشستی با حضور فرماندارمیبد و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان از زحمات خانم سیما حشمت قدردانی و آقای مهدی همت پور به‌عنوان مدیر جدید پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی شهرستان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، حسین فلاح در این مراسم اهمیت میبد در حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و گردشگری را خاطرنشان کرد و گفت: میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری میبد و پایگاه پژوهشی باید با برنامه‌های نو، از این ارزش‌های تاریخی حفاظت و پی گیر ثبت طرح جامع بافت تاریخی در فهرست جهانی باشند.


آدرس کوتاه :