راه‌اندازی پژوهشکده هواشناسی محیطی درمیبد


فرماندارمیبد در نشستی بر پی گیری اخذ مجوز راه‌اندازی پژوهشکده هواشناسی محیطی درمیبد تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، حسین فلاح افزود: با توجه به چالش‌های بحران کم‌آبی، توسعه ناپایدار اقلیمی و زیست‌محیطی و مخاطرات جوی و خسارت‌های زیرساختی راه‌اندازی یک پژوهشکده هواشناسی ضروری است.

فلاح بابیان اینکه این پژوهشکده کمک قابل‌توجهی در تحقق توسعه پایدار اقلیمی، مدیریت زیست‌محیطی، افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر مخاطرات جوی و حفظ کشور و سرزمین در برابر تبعات ناشی از اقلیم می‌تواند داشته باشد افزود: در نظر است این پژوهشگاه با عنوان هواشناسی محیطی در سه گروه پژوهشی، توان اقلیمی سازگاری با محیط، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار و هواشناسی کاربردی در معماری و شهرسازی درمیبد راه‌اندازی شود تا با ارائه راهکارهای علمی و منطبق بادانش روزبه کشور کمک کند.


آدرس کوتاه :