اذان صبح 05:09
طلوع آفتاب 06:35
اذان ظهر 11:41
غروب آفتاب 16:48
اذان مغرب 17:06
نیمه شب 23:01