اذان صبح 04:51
طلوع آفتاب 06:12
اذان ظهر 12:03
غروب آفتاب 17:55
اذان مغرب 18:11
نیمه شب 23:23