اذان صبح 05:10
طلوع آفتاب 06:37
اذان ظهر 11:42
غروب آفتاب 16:48
اذان مغرب 17:06
نیمه شب 23:02