توضیحات مدیر روابط عمومی استانداری پیرامون طرح شکایت از روزنامه بشارت یزد:

وقتی با قانون برای ارائه مستندات ادعای خویش روبرو می شوند فریاد وا مظلوما و وامصیبتا سر دهند

معاون مدیرکل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداری توضیحات در خصوص طرح شکایت از روزنامه بشارت نو در محاکم قضایی ارائه کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، علی صالحی با اشاره به مسئله طرح شکایت از روزنامه بشارت یزد در خصوص ادعای ارتباط تغییرات مدیریتی در شرکت آب منطقه با موضوع معدن مس دره زرشک گفت: تصور برخی آن است که طرح شکایت از ایشان بدون هیچ پیش زمینه و یا اغماض و بدون صبوری انجام گرفته است در حالی که ایشان در موارد متعدد به واسطه نشر مطالبی که فاقد هر گونه ادله قانونی و صرفا بر اساس تحلیل فکری شان است مورد اغماض قرار گرفته است.

وی افزود: حتی در یک نوبت استانداری یزد به واسطه آن که جوابیه این نهاد به مذاق مدیرمسئول محترم این روزنامه خوش نیامده بود از اصرار به انتشار جوابیه خودداری و از حق قانونی خود گذشت و جالب آن که همان مطلب نیز شکل دیگری از ربط دادن موضوعاتی عجیب با معدن مس دره زرشک و به نظر ما اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بود.

صالحی ادامه داد: مدیرمسئول محترم بشارت یزد که مدیریت پایگاه خبری یزدانه را بر عهده دارد مجددا نیز نسبت به انتشار مطالبی از یک جلسه محرمانه و باز هم با پس زمینه موضوع معدن مس و با هدف انتقام جویی از سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری نشر داد لیکن مجددا نیز با ورود شخص استاندار یزد از طرح شکایت از نامبرده خودداری شد.

مدیر روابط عمومی استانداری یزد ادامه داد: لیکن همانگونه که بسیاری از دوستان رسانه ای استان از روحیات و خلقیات مدیرمسئول بشارت یزد آگاهی دارند مجددا ایشان با طرح ادعایی، مسئله تغییرات مدیریتی در آب منطقه ای یزد را به موضوع معدن مس دره زرشک ربط داد که روابط عمومی استانداری یزد نیز طی مکاتبه ای با دادستان یزد خواستار ارائه مستندات قانونی و محکمه پسند در خصوص این ادعا از سوی ایشان شده و اصرار دارد در صورت عدم ارائه ادله قانونی، نسبت به طرح شکایت از ایشان اقدام شود. این در حالی است که مدیرعامل سابق آب منطقه ای یزد، خود نیز ارتباط جابجایی خود با موضوع معدن مس را تایید نکرده است.

صالحی افزود: استانداری یزد به هیچ عنوان در صدد برخورد سلبی در حوزه رسانه نیست و خوب می داند چنین برخوردهایی در حوزه رسانه به نتیجه مثبتی منتج نمی شود لیکن بپذیریم این شیوه که یک رسانه، در موارد متعدد آن هم صرفا با موضوع معدن مس دره زرشک و مشخصا با هدف تخریب شخصیت ها، تنها به این دلیل که در مسیر سیاستهای آن رسانه حرکت نمی کنند، به انتشار هر مطلب احساسی اقدام نماید و از همه بدتر این گونه اقدامات را به اسم مردم و استان تلقین نماید و به رغم چشم پوشی و تذکرات مکرر همچنان بر ادامه این روند اصرار بورزد راهی جز ورود قضایی به مسئله و درخواست اثبات ادعاهای نامبرده در محاکم قضایی مرتبط با جرایم مطبوعاتی نیست.

مدیر روابط عمومی استانداری یزد در پایان افزود: مدیرمسئول محترم بشارت یزد حق دارد و می تواند نظرات خود و کارشناسان مورد تایید خویش را در همه حوزه ها از جمله مسئله معدن مس دره زرشک نشر داده و در مسیر ثابت نمودن حقیقت ادعاهایش در این حوزه بکوشد و مطلب منتشر نماید، لیکن اگر حرفش به کرسی ننشست و به نتیجه دلخواه خویش نرسید نمی تواند و حق ندارد در راستای انتقام جویی و کینه ورزی به افراد و شخصیت های مختلف، هر موضوعی را در سطح استان به مسئله معدن دره ذرشک ربط داده و باعث تشویش اذهان عمومی شود و وقتی با قانون برای ارائه مستندات ادعای خویش روبرو می گردد فریاد وا مظلوما و وامصیبتا سر دهند.     

     ​​​​​​​

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات