« بازگشت

پیگیری مصوبات سفرهای اخیر نماینده مجلس شورای اسلامی به شهرستان اشکذر

پیگیری مصوبات سفرهای اخیر نماینده مجلس شورای اسلامی به شهرستان اشکذربه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر،"هادی هادی‌نسب" فرماندار اشکذر با "محمدصالح جوکار" نماینده مجلس شورای اسلامی دیدار و پیرامون مشکلات و مسائل شهرستان اشکذر گفتگو کرد.

هادی‌نسب در این دیدار که بمنظور پیگیری مصوبات سفرهای یک روزه نماینده مجلس شورای اسلامی به بخش‌های مرکزی و خضرآباد و شهر مجومرد و بازدیدهای بعمل آمده ازپروژه‌های این شهرستان صورت گرفت؛ ضمن پیگیری آخرین وضعیت مصوبات مربوط به سفرهای اخیر به این شهرستان بر ضرورت ارتقاء دفاتر نمایندگی در شهرستان اشکذر به اداره و افزایش چارت سازمانی، مرتفع نمودن مشکلات استیجاری و ملکی ادارات و بهسازی و تعریض جاده یزد-خضرآباد تاکید کرد.

گفتنی است نماینده مردم شریف یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر با حضور در بخش‌های مرکزی و خضرآباد در جریان مشکلات و مسائل این شهرستان قرار گرفته و در راستای مرتفع نمودن آنها قول مساعدت و همکاری داده بود.

/پایان خبر