« بازگشت

پیام تشکر بخشدار مرکزی خاتم از نامزدان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی

پیام تشکر بخشدار مرکزی خاتم از نامزدان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزیدر این پیام آمده است ؛ در هر عرصه ای که مردم ورود کردند، در آنجا شاهد اتفاقات فوق العاده ای بوده ایم امروز شکوه حضور مردم عزیز جهت نام نویسی برای فعالیت در شوراهای روستاها نشان از همت و همیت آن بزرگوران جهت آبادانی روستاها دارد که نوید روز های روشن را، نه تنها برای روستاها بلکه برای کشور می دهد. 
❇این موضوع باعث بسی خرسندی و مایه افتخار است که شاهد حضور کم نظیر و بی سابقه داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای روستاها برای نام نویسی بوده ایم 
صمیمانه از یکایک عزیزان که با شور و شعور در این مسیر قدم گذاشته اند، کمال قدر دانی و تشکر را دارم