« بازگشت

افزایش ظرفیت ارائه اینترنت در روستای شهریاری شهرستان خاتم 

افزایش ظرفیت ارائه اینترنت در روستای شهریاری شهرستان خاتم فرماندار خاتم گفت: با توجه به افزایش استفاده از اینترنت و لزوم توسعه زیرساخت‌ها با پیگیری و درخواست  مردم و تلاش کارشناسان فنی حوزه معاونت شبکه مخابرات یزد، دستگاه DSLAM در مرکز مخابرات روستای شهریاری نصب شد.
 جواد میر بهبودی افزود: با نصب این تجهیزات ظرفیت ADSL این مرکز از ۴۸ درگاه( پورت) به ۹۶ درگاه افزایش یافت.
 روستای شهریاری با ۲۷۰ خانوار،هزار و ۱۰۰ نفر جعمیت دارد.