ثبت نام از متقاضیان شرکت در جشنواره ورزشی روابط عمومی ها و اصحاب رسانه
 

توضیحات :


1- محدودیت ثبت نام افراد در رشته های  ورزشی مختلف وجود ندارد و برای هر رشته ورزشی ثبت نام مجزا باید صورت بگیرد.
2- مسابقات دارت و تنیس روی میز به صورت انفرادی برگزار می شود.
3- مسابقات فوبتبال دستی به صورت تیمی بوده و حتما باید نام دو بازیکن برای حضور ثبت نام شوند.
4- ثبت اطلاعات باید به صورت کامل باشد.

Text to Identify