به مناسبت هفته پدافند غیرعامل فاضلی فرماندار خاتم، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری،بخشدارمرکزی وجمعی ازمسئولین شهرستان باامام جمعه دیدارنمودند