اذان صبح 04:24
طلوع آفتاب 06:00
اذان ظهر 12:58
غروب آفتاب 19:57
اذان مغرب 20:15
نیمه شب 00:18

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد