اذان صبح 04:14
طلوع آفتاب 05:50
اذان ظهر 12:49
غروب آفتاب 19:49
اذان مغرب 20:07
نیمه شب 00:09

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد