شناسه : 91181448


به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ فاضلی فرماندار خاتم در جلسه  مبارزه با كالاي قاچاق با توجه به انتخابات پیش رو تاکید کرد: استفاده از امکانات دولتی در راستای تبلیغات برای کاندیدا ممنوع و جرم تلقی می شود و پیگرد قانونی دارد. این مسئول همچنین از بازرسی شعب در راستای نیازهای آن در روز انتخابات خبر داد و گفت: تمامی امکانات در راستای در برگزاری هر چه بهتر در انتخابات در شهرستان خاتم صورت گرفته است. در شهرستان خاتم 47 شعبه اخذ رای تعیین شده است.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ فاضلی فرماندار خاتم در جلسه  مبارزه با كالاي قاچاق با توجه به انتخابات پیش رو تاکید کرد: استفاده از امکانات دولتی در راستای تبلیغات برای کاندیدا ممنوع و جرم تلقی می شود و پیگرد قانونی دارد.

این مسئول همچنین از بازرسی شعب در راستای نیازهای آن در روز انتخابات خبر داد و گفت: تمامی امکانات در راستای در برگزاری هر چه بهتر در انتخابات در شهرستان خاتم صورت گرفته است.

در شهرستان خاتم 47 شعبه اخذ رای تعیین شده است.آدرس کوتاه :