برگزاری رزمایش پدافندغیرعامل صبح امروز باحضورمعاون عمرانی فرماندار،جانشین فرماندهی سپاه خاتم،جانشین فرماندهی نیروی انتظامی وسایر مسئولین در دبیرستان پسرانه طالقانی هرات برگزارشد.