شناسه : 91244570


براساس برنامه زمانبندي انتخابات آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر هرات منتشر شد.

براساس برنامه زمانبندي انتخابات آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر هرات منتشر شد.

 

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آئين نامه اجرايي، به آگاهي اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر هرات مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/2/29 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر هرات به شرح زير مي باشد.آدرس کوتاه :