شناسه : 144149268


مرکز اقامتی میان مدت درمان کمپ ترک اعتیاد با حضوردبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان،فرمانده نیروی انتظامی،دادستان عمومی،معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) وکارشناسان وکارکنان بهزیستی شهرستان خاتم بازگشایی شد.


آدرس کوتاه :