شناسه : 154085567


مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد از فراگیری بیش از 2 هزارنفر از شاغلین بخش صنایع از آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای در سال گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، علی  افضلی  مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای این استان با اشاره به نامگذاری سال جدید به رونق  تولید، مهارت های فنی و حرفه ای را یک ضرورت اجتناب ناپذیر در توسعه صنایع دانست.

افضلی با اشاره به  وجود تعداد 56 کارگاه آموزشی فنی و حرفه ای در صنایع استان یزد، گفت: در جهان کنونی موفقیت از آنِ جوامعی است که مولد و تولید کننده اند، نه مصرف کننده و مهارت آموختگان فنی و حرفه ای افرادی هستند که توانایی افزایش کیفیت تولیدات و پیشرفت اقتصادی کشور را دارند.

وی افزود: در سال گذشته  در صنایع  استان یزد بیش  از 138 دوره مهارتی در   56کارگاه آموزشی به 2 هزار و 632 نفر در راستای افزایش توانمندی و به روز کردن مهارت های کارکنان و نیروی انسانی صنایع از سوی این اداره کل ارائه شده است.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.