نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شهرك صنعتی استقرار صنایع جوار ریلی نياز امروز بافق

فرماندار بافق؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق با بیان اینکه کارخانجات تعمیرات لکوموتیو شهرستان از سال ٩٠ توسعه قابل توجه ای در ایجاد کارگاهها و  ايجاد شغل جديد داشته است اظهار داشت: در آذرماه سال جاري حدود ١ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان كار و پروژه در مجموعه معاونت ناوگان راه آهن كشور به مناقصه گذاشته مي شود كه حدود ٤٠٠ ميليارد تومان آن براي بافق است و اين حجم هزينه و سرمايه گذاري مي تواند آينده خوبي را براي اين صنعت رقم بزند.

محمد زاده رحمانی كه در حاشيه بازديد از كارخانجات لوكوموتيو بافق با خبرنگاران مصاحبه مي كرد، همچنین گفت: ایجاد کارخانجات تعمیرات اساس نيز  پيگيري مي شود تا سطح سازماني و فني اين مجموعه ارتقاء پيدا كند.